Vi arbejder med voksne, ældre og unge indenfor: 

Terapiretningen:

Supervision  ydes til psykologer, læger, samt stressramte sundhedsfaglige.

Priserne er takseret i henhold til  Dansk Psykolog Forenings vejledende takster.