Lillian Svensson Autoriseret Cand. Psych

  29 25 66 25

Bestået Regionens Akkreditering 2021.
Specialistgodkendt i psykolterapi og supervision. 
Specialistgodkendt i psykopatologi og supervision.  
30 års ansættelse som klinisk psykolog; bl.a. på psykiatrisk sygehus akutmodtager afd. for voksne med forskellige psykiske lidelser, 3400 Hillerød og de sidste 10 år med ydernummer fra Regionen. 
Censor ved Københavns Universitet.
Medlem af Dansk Psykolog Forening.
Medlem af SAKT (Kognitiv terapi).

Lillian modtager lægehenvisninger, men KUN på ny adresse: 

Helsingørsgade 7, 3400 Hillerød. (Gågaden).